שיעור 9 - שנוי צבע לדמות

מטרות

1. התלמידים ילמדו לשנות צבעים לדמויות.

2. התלמידים ישלבו צלילים בתסריט