שיעור 8 - כיוונים לדמות

מטרות

1. התלמידים יכירו את מד הכיוונים של הדמות.

2. התלמידים ילמדו לשנות כיוון לדמויות.