שיעור 7 - סיבוב דמויות

מטרות

1. התלמידים יכירו וילמדו לסובב דמות.

2. התלמידים יכירו וילמדו לשלוט במהירות הסיבוב של דמות.