שיעור -5 הכרות עם דמויות

מטרות

1. התלמידים ילמדו לבנות דמויות.