שיעור 4 - שומרים ומשתפים

מטרות

1. התלמידים ילמדו לשמור פרויקט בסקרץ'.

2. התלמידים ילמדו לשתף עבודה.


משתפים עבודה.mp4