שיעור 25 תקשורת בין דמויות

מטרות

1. התלמיד יכיר לצור מסרים בין הדמויות.

2. התלמיד יכיר את התפקיד של הלבנה "שדר מסר"