שיעור 24 - ביצוע חוזר מוגבל ומותנה

מטרות

1. התלמידים יכירו את הלבה (פקודת התנאי) "אם אז-ואם לא"

2. התלמידים ילמדו לבנות תסריט מתאים לפעולות אם התנאי מתקיים ואם לא.