שיעור 22 תרשים זרימה

מטרות

1. התלמידים יכירו את הייצוג הגרפי של תסריט מפקודת התנאי "אם אז- ואם לא"