שיעור 18 - פקודות תנאי חזור עד ש

מטרות

1. התלמידים יכירו וילמדו את התפקיד של הלבנה "חזור עד ש..."