שיעור 2 - הרשמה

מטרות

התלמידים ידעו כיצד להירשם לסקראץ

הרשמה לאתר .mp4