שיעור 18 - חישנים

מטרות

1. התלמידים יכירו את הלבנים הייחודים של פקודות התנאי

2. התלמידים יכירו את הצורות של הלבנים בקטגוריית החישה והמשמעות של כל צורה.