שיעור 15 אנמציה בעזרת מקשים

מטרה

1. התלמידים ילמדו לבנות אנימציה ולהפעילה בעזרת המקשים.

2.התלמידים יכירו את התפקיד של הלבנה "כאשר נלחץ על מקש"