שיעור 15- הנעת דמות ע"י מקשי החיצים

מטרות

1. התלמידים ילמדו להפעיל את הדמות בעזרת מקשי החיצים בלי להשתמש בלבנה "כאשר נלחץ.."

2. התלמיד ילמד לבנות תסריט מתאים להפעלת הדמות בעזרת מקשי החצים.

3. התלמיד יכירו את התפקיד של הלבנה "פנה לכיוון", והלבנה "קבע אופן סיבוב"