שיעור 14- יצירת רקע נע

מטרות

1. התלמידים ילמדו לבנות רקע נע.

2. התלמידים ילמדו לשכפל רקעים.