שיעור 13 - הוספת רקע

מטרות

1- התלמידים ילמדו לבנות רקעים למסך על ידי:

  • בחירת רקע מהספרייה.
  • לצייר רקע חדש.
  • העלאת רקע מקובץ.
  • הוספת רקע חדש ממצלמה.

2- התלמידים ילמדו לבנות תסריטים לרקע.