שיעור 12 - אנימציה פשוטה

מטרות

1. התלמידים ילמדו ליצור אנימציות פשוטות.

2. התלמידים ילמדו להאט את האנימציה.