קופצים וגולשים

מטרות

1. התלמידים יכירו את הבימה של הסקרץ.

2. התלמידים יכירו את השימוש בלבנים "קפוץ" ו"גלוש"

3. התלמידים ילמדו לבנות תסריט באמצעות השימוש בלבנה " קפוץ וגלוש".