שיעור 10 - גודל הבמה

מטרות

1. התלמידים יכירו את גודלו של מסך הסקרץ' בערכים של x-y

2. התלמידים ידעו להציג את הערכים של x-y על המסך.