שיעור 1 - הכרות

מטרות

1. הכרה ראשונית של ממשק הסקראץ'.

2. הכרת התפקידים השונים של הפקדים בממשק הסקראץ'.